Tag: linh đạo

Phỏng vấn Cha Bề trên tiên khởi Miền dòng Châu Á – Thái Bình Dương.
Tin Hội Dòng

Phỏng vấn Cha Bề trên tiên khởi Miền dòng Châu Á – Thái Bình Dương.

Bước vào năm 2020, năm kỷ niệm 175 năm thành lập Dòng anh em Augustinô- Đức Mẹ Lên Trời, Tỉnh Dòng Châu Âu đã thiết lập hai Miền trực thuộc : Miền Tây Phi và Miền Châu Á Thái Bình Dương. Nhân dịp khai mạc Miền, cha Phê-rô Trần Văn Khuê, Bề trên tiên khởi Miền Châu Á Thái Bình Dương đã dành cho anh em một cuộc phỏng vấn nhỏ.   Pv : Thưa cha, xin Cha giới thiệu sơ về linh đạo của Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời ? Lm. Phê-rô Trần Văn Khuê : Trước hết, xin được nói về hai từ linh đạo. Hạn từ này được sử dụng trong lãnh vực chuyên biệt đời sống tu trì nói về con đường trở nên « trọn lành », « con đường nên thánh ». Linh đạo Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời phát xuất từ tinh thần của thánh Augustinô, được cha Emmanuel d’Alzon (1810-1880) – Đấng sáng lập,...