Thinh Lặng Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Mùa chay là mùa cầu nguyện để đi vào cõi lòng mình và cảm nếm ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Vâng, mùa chay mang theo tâm tình cùng với Chúa Giêsu vào trong sa mạc để cảm nghiệm sự thinh lặng và cô tịch.

Bỏ lại sau lưng những bộn bề của công việc mục vụ, nghiên cứu, anh em tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời ở Sài Gòn đã lên đường bước vào sa mạc với Chúa Kitô. Như những người chạy bộ cần hơi thở thật dài để có đủ sức tới đích, anh em chúng tôi cũng mang tâm tình đó để cùng tiến bước với Đức Kitô.

Như Ngôn sứ Gioen đã nói với chúng ta trong bài đọc ngày Thứ 4 Lễ Tro: “anh em hãy xé lòng đừng xé áo” và lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô: “Đó là thời điểm tắt tivi và mở Kinh Thánh ra. Đó là mùa rời bỏ điện thoại di động để nối chúng ta với Tin Mừng. Đó là thời gian từ bỏ những lời nói vô ích, những chuyện tầm phào, ngồi lê đôi mách, kể chuyện người khác, để thân thưa thân mật với Chúa. Đó là thời điểm để dấn thân thực hiện một sự thanh tẩy lành mạnh cho tâm hồn.”, bốn mươi ngày chay thánh cũng là thời gian thuận tiện để chúng ta trở về với cõi lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng và dọn sạch tâm hồn ta để dành chỗ cho Thiên Chúa ngự trị.

            Qua những bài chia sẻ của cha giảng phòng, mỗi anh em chúng tôi ý thức được sự cần thiết của “thinh lặng”. Thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Thinh lặng cũng để khơi dậy nơi mỗi chúng tôi một “khao khát lớn” như cha D’alzon mời gọi mỗi tu sĩ: “anh em hãy có một khao khát lớn”. Vậy đâu là khát vọng lớn lao mà tâm tình của mỗi anh em chúng tôi mang trong mình hôm nay? Phải chăng là ưu tư về hoa bình thế giới hay là lo lắng cho thế giới đang chìm ngập trong dịch bệnh và nền đạo đức luân lý suy đồi trong xã hội hôm nay? Rất nhiều câu hỏi được khơi dậy và chúng tôi phải trả lời trước mặt Thiên Chúa trong sự thinh lặng. Khi chúng ta thinh lặng đọc Thánh Kinh cũng chính là lúc Thiên Chúa đang hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, chính là lúc mỗi chúng ta có dịp thưa chuyện với Cha chúng ta.

            Thinh lặng để cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Thinh lặng để có thể nghe tiếng Chúa cũng như để nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa đang bị bách hại nơi chúng ta và chung quanh chúng ta. Thinh lặng để lắng nghe được tiếng kêu gào của bao người đau khổ, đói nghèo.

Lạy Chúa qua những ngày tĩnh tâm, thinh lặng của cõi lòng, xin cho mỗi chúng con biết nhận ra khát vọng lớn của mỗi chúng con, để chúng con vững bước tiến vào sa mạc với Chúa và được hưởng niềm vui Phục Sinh với Chúa trong Nước Trời mai sau.