Thông Tin Tu Nghị Tỉnh Dòng – số 3

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

image_mini-4Ngày thứ 3 đã được đánh dấu bởi  sự di chuyển chéo về các tụ điểm «máy xay-ép». Trong suốt cả ngày, các thành viên Tu nghị Tỉnh Dòng được chia thành các nhóm nhỏ (9-10 thành viên). Mục đích của việc chia nhỏ này là để thảo luận, đánh giá xung quanh những báo cáo đã được trình bày trước đó.

Mục đích của việc dùng «máy xay-ép» là đưa nhiều vấn đề khác nhau, thậm chí phức tạp về mục đích cụ thể và hướng nó đến sản phẩm «rượu mới» .

Bởi vì « bao nhiêu gốc nho, sẽ có bấy nhiêu máy xay-ép ».

Trong thời gian chờ đợi «sản phẩm lên men», các thành viên Tu Nghị Tỉnh Dòng tiếp tục công việc bầu cử mới. Bốn thành viên đã trúng cử để đại diện cho tỉnh dòng châu Âu tham dự Tu Nghị Tổng Quyền : Cha Jean-Paul Sagadou (Quagoudougou) ; cha Phao-lô Nguyễn Văn Hưng (Saigon-Fatima) ; cha Laurent Bodart (Woluve, Cố vấn Giám Tỉnh) và thầy Milad Yacoub (Paris-François 1e).

«Tu Nghị Tổng Quyền cho phép nhận biết, nhưng cũng cho thấy một cái nhìn chung về các hướng đi, các sứ vụ của dòng Mẹ Lên Trời» (cha Emmanuel Kahindo-Cố vấn tổng quyền).

image_mini-2 image_mini-9 image_mini-8 image_mini-7 image_mini-6 image_mini-4