Thông Tin Tu Nghị Tỉnh Dòng – số 5

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

26113Thứ 5, ngày 24/11, cũng là ngày thứ 5 của Tu Nghị. Mọi người bắt đầu thấm mệt, các cuộc tranh luận càng lúc càng sôi nổi, nhưng Tu Nghị vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Buổi sáng được dành để trình bày về những điểm nhấn trong các nhóm làm việc của ngày hôm trước bởi một nhóm tu sĩ trẻ. Hai từ khóa được sử dụng trong thời gian này là «phản ứng» và «tư duy phản biện». Sau thời gian thảo luận là thánh lễ thường nhật.

Sau giờ ăn trưa là thời gian thảo luận và trao đổi ý kiến được dẫn dắt bởi thầy Robert Migliorini xung quanh sứ vụ của Nhà Dòng ở Đông Phương, đồng thời đề cập đến các câu hỏi liên quan đến các cơ sở vật chất của Nhà Dòng (tổ chức đồng hành với nhà nghỉ Aveniat, Trung tâm đối thoại liên tôn thánh Piere và André, nhà xuất bản Bayard). Những vấn đề được đề cập vẽ lên bức tranh thực tại ở các cộng đoàn này trong sứ vụ đặc biệt.

Sau đó, các thành viên Tu Nghị tiếp tục làm việc trong các tiểu ban nhằm cộng tác chuẩn bị cho Tu Nghị Tổng Quyền. Các tiểu ban tiếp làm việc qua các đánh giá, đề nghị, ghi nhận được đặt ra trong thời gian đầu của Tu Nghị. Các tiểu ban bao gồm : «giáo dân dấn thân» ; «cộng đoàn Plovdiv» ; «mục vụ giáo xứ» ; «vấn đề đào tạo» ; «sứ vụ và thành lập» ; «cuộc sống tu sĩ ở châu Âu» ; «sắc màu Đức Mẹ Lên Trời».

Sau một thời gian suy nghĩ, giải lao, trước giờ kinh tối, cha Sylvain Gasser đã cho mọi người xem một số cảnh video được dựng từ các câu chuyên cơ bản trong Kinh Thánh, một sản phẩm mới của nhà xuất bản Bayard.

Buổi tối Tu nghị tiếp tục chọn các ứng viên cho Tu Nghị Tổng Quyền. Các thành viên chính thức cuối cùng được bầu bao gồm : cha Arnaud Alibert, Cha Philippe Muhindo, cha Vincent Cabanac, và cha Cezar Andrei.

Ba từ có thể dùng để diễn đạt những gì chúng tôi muốn sống ở cộng đoàn đón tiếp Aveniat : «sự gặp gỡ, sự hiện diện của Giáo Hội và sự hiệp nhất» (thầy Milad Yacoub, cộng đoàn Paris-François 1e).

Vũ Huề, chuyển ngữ

26117 26116 26115 26114 26112 26111 2611