Thông Tin Tu Nghị Tỉnh Dòng – số 6

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

26112Cha Dominique khởi đầu ngày làm việc bằng cách nhắc lại 4 nguyên tắc hành động cơ bản trong Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) : «Thời gian làm chủ không gian» ; «Hiệp nhất quan trọng hơn xung đột» ; «Thực tại quan trọng hơn ý tưởng» ; «Tổng thể quan trọng hơn sự đơn lẻ».

Buổi làm việc tiếp tục với bản báo cáo ngắn gọn về kinh tế của cha Vincent Cabanac. Sau đó có khá nhiều câu hỏi cũng như nhận định của các thành viên Tu Nghị. Buổi sáng kết thúc với thánh lễ Mi-sa.

Sau giờ nghỉ dưới nắng thu, ngày làm việc tiếp tục với «Tổ Chức Cộng Đoàn Nhà Dòng». Chương trình gồm giới thiệu chung, nhận định của cha Emmanuel, Cha Benoit Gschwind cùng với những lo ngại từ cách tổ chức này. Sau đó còn có chứng nhân, chia sẻ kinh nghiệm, tranh luận chung (những xác tín, các gợi ý và sự định hướng…)

Tiếp sau giờ nghỉ là thảo luận chung về các văn bản đã được chuẩn bị trong các tiểu ban : «giáo dân dấn thân» ; «cộng đoàn Plovdiv» ; «hoạt động giáo xứ»; «chương trình đào tạo»; «sứ vụ và thành lập» ; «cuộc sống tu sĩ ở châu Âu vẫn  tồn tại» ; «sắc màu Đức Mẹ Lên Trời». Sau mỗi bài trình bày luôn có một thời gian thảo luận.

Buổi tối được dành cho việc bầu chọn các ứng viên dự phòng tham gia Tu Nghị Tổng Quyền. Danh sách được bầu bao gồm : thầy Phạm Văn Huân ; cha Michel Kubler ; cha Frans Desmet.

Trích: «Khi còn một tu sĩ tồn tại, thì cuộc sống tu sĩ ở châu Âu vẫn còn tồn tại, đó chính là sự trung thành tuyệt đối nhờ đời sống cầu nguyện» (Cha Dominique Greiner, Người điều hành Tu Nghị, tu sĩ thuộc cộng đoàn Paris-Morère).

Vũ Huề, chuyển ngữ