Vĩnh biệt Vị Cựu Tổng quyền thứ 7 của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Cha Claude Maréchal sinh ngày 3 tháng 5 năm 1935 tại Cramans, vùng Jura. Ngài hoàn thành chương trình học trung học tại tiểu chủng viện Vellexon (Haute-Saône) và Miribel-les-Echelles (Isère). Ngài chọn đời sống tu trong Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời. Năm 1953, ngài vào Tập viện ở Nozeroy (Jura) và tuyên khấn lần đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 1954. Vĩnh khấn vào năm 1960, sau một thời gian dài phục vụ trong quân đội ở Angiêri, ngài theo học thần học ở Lyon (Rhône) và chuẩn bị luận án ở Strasbourg (Bas-Rhin) về De Sacramentis de Hugues de Saint-Victor. Tuy không hoàn thành được luận án nhưng như lời giáo sư Chavasse đã nói, ít nhất ngài cũng hài lòng khi thưởng thức hương vị giảng dạy của một chuyên viên trong lãnh vực này. Khi kết thúc thời gian đào tạo, ngài được thụ phong linh mục tại Lyon-Valpré vào ngày 30 tháng 3 năm 1963. Ngay từ đầu, nhờ khả năng giảng dạy, ngài được chọn để dạy thần học tín lý tại học viện Valpré.

Là một người sống gần gũi, sáng tạo, luôn nhiệt huyết nồng cháy với công việc tri thức, ngài mang đến cho đội ngũ giảng dạy thời đó một nét độc đáo và mới mẻ. Vào những năm 1970, Cha Claude chấp nhận điều hành tạp chí Vivante Eglise tại tòa báo Bayard-Presse, tạp chí này kế thừa tạp chí Chrétiens ensemble – các Kitô hữu cùng nhau. Kinh nghiệm là một nhà báo đã cho phép ngài đi khắp thế giới rộng lớn và làm phong phú thêm hình thức khác trong việc hiểu biết con người, hiểu biết về các mối tương quan giữa con người với nhau mà bản chất trí hiểu của ngài không hề chán ghét.

Hầu như trong suốt những năm 1970-1980, trong các cuộc hội họp, Cha Claude luôn đóng vai trò là người điều hành chính yếu; cùng với cha Bruno Chenu và cha Marcel Neusch, ngài là người tổ chức chính của các khóa thường huấn mùa hè, được gọi là Essarts, đề nghị cho các tu sĩ một thời gian bổ túc và làm mới mình hoặc cập nhật hóa các vấn đề hay chủ đề hiện tại.

Vào tháng 9 năm 1984, ngài được chọn thay thế Cha Emmanuel Rospide trong vai trò Giám tỉnh của Tỉnh dòng Pháp. Thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 1987, ngài được chọn là người kế vị Cha Hervé Stéphan cho vị trí Tổng quyền. Ở tuổi 52, người tu sĩ trí thức này, thoải mái tranh luận về các ý tưởng, và đã để lại dấu ấn về tính khí gần gũi và năng động của mình trong Hội dòng.

“Lạy Chúa, bỏ Ngài chúng con đi với ai? Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin, và chúng con biết rằng Ngài là Đấng Thánh, Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,68-70). Nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Tôi đang rời khỏi văn phòng của Cha Tổng Quyền. Căn cứ vào kết quả tham vấn, ngài vừa thông báo cho tôi biết ý định của Ban Tư Vấn Tổng Quyền. Ngày hôm sau, bài Tin Mừng Người Mục Tử Nhân Lành cũng được công bố. Trở lại Paris, tôi đã liên lạc với một số người và đã xác nhận đề nghị được dành cho tôi. Sự tin tưởng của bạn, của những người phụ trách Hội dòng, và những cuộc thảo luận trước đây của tôi với cộng đoàn đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của tôi. Từ những dấu hiệu này mà tôi nhận ra rằng việc phục vụ Nước Thiên Chúa đối với tôi, chốc lát, qua việc chấp nhận trách nhiệm này. Sự vâng phục này là một bước ngoặt mới trong cuộc đời tôi. Là người giảng dạy, đào tạo và nhà báo đang tìm kiếm hàng trăm khuôn mặt của Giáo hội, giờ đây tôi trở thành người điều hành năng động của mọi người và các cộng đoàn trên quy mô lớn hơn. Dưới những hình thức khác nhau, trong đó đức tin nhận biết dấu vết của Thiên Chúa, rõ ràng đó cũng chính là sứ mạng …

(Claude Maréchal, 1984, en A.T.L.P., n 35, p. 1)

Trong nhiều năm, Cha Claude nổi bật trong việc đồng hành những người trẻ trong giai đoạn đào tạo. Trong những năm cuối đời, ngài được chăm sóc ở trong một nhà hưu dưỡng. Trải qua một hành trình dài trên dương gian, với lòng nhiệt thành và niềm hăng say phục vụ Hội Dòng, Giáo Hội và Nước Trời, vào thứ 7, ngày 28 tháng 10 năm 2023, ngài đã được Chúa thương gọi về.

Trích nguồn: https://www.assumptio.org/fr/nouvelles/2023/10/28/t-r-p-claude-mar%C3%A9chal–1935-2023