Tin ảnh Diễn đàn Châu Á – Đại Dương 2018

Des photos de forum Asie-Océanie 2018: « Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion, embrasser l’avenir avec espérance »

The pictures of Asia–Oceania Forum 2018 : “Watching the past with gratitude, living the present with passion, embracing the future with hope”

Hình ảnh của Diễn đàn Châu Á – Đại Dương 2018: “Nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với niềm đam mê, hướng về tương lai với niềm hy vọng”.

Các tu sĩ trẻ có vẻ hồi hộp

Picture 2 of 105

 

Photo Dom. Thọ

Tin khácLiên hệ

Mục vụ Ơn gọi: mevetroi@gmail.com - Tel: 0988 057 835
Liên hệ: arttuan.aa@gmail.com - Tel: 01689 462 386